@livewireStyle
header.home link

Wat denkt de Vlaming over gewasbescherming en milieu in 2017?

Het wel of niet verlengen van de markttoelating van glyfosaat in Europa hield de landbouwsector in 2017 in de ban. Uiteindelijk werd het een verlenging met 5 jaar, zeer tot onvrede van een aantal ngo’s en lidstaten. Maar ligt de consument er wakker van?
19 december 2017  – Laatste update 4 april 2020 16:23
Lees meer over:

Het wel of niet verlengen van de markttoelating van glyfosaat in Europa hield de landbouwsector in 2017 in de ban. Uiteindelijk werd het een verlenging met 5 jaar zonder uitdoofscenario of middelen voor onderzoek naar alternatieven, zeer tot onvrede van een aantal ngo’s en lidstaten, waaronder België. Maar ligt de consument er wakker van? 

Ja, zo blijkt. Het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw (VILT vzw) vroeg het aan bijna 1.000 Vlamingen. 45 procent van hen vindt het huidige gebruik van gewasbeschermingsmiddelen gevaarlijk voor mens en milieu. Volgens 36 procent zou de landbouw daarom beter produceren zonder. Vier op tien is zelfs voorstander van een sectorbrede omschakeling naar biologische landbouw.

 

Is landbouw milieuvervuilend?

Bijna een kwart van de Vlamingen vindt landbouw vandaag milieuvervuilend. Dat is een pak minder dan eind vorige eeuw (1992-1997) en begin deze eeuw (2002-2007), toen nog de helft van de Vlamingen landbouw een milieuvervuilende sector vond. Zes op tien ziet bovendien nog verbetering en vindt dat de landbouw met steeds meer respect voor het milieu produceert. Driekwart denkt tot slot dat de landbouw een positieve rol kan spelen in het bereiken van de milieu- en klimaatdoelstellingen.

Volgens VILT is er ondanks de verbetering van het imago sinds begin deze eeuw nog steeds een grote kloof tussen perceptie en realiteit. Tijdens de voorstelling van de resultaten van haar imagostudie benadrukte de organisatie dat de landbouw de laatste tien tot vijftien jaar belangrijke stappen vooruit heeft gezet. “De Vlaamse broeikasgasuitstoot is teruggelopen, net als de druk van gewasbescherming, de uitstoot van fijn stof, het gebruik van kunstmest en het energiegebruik. Ook zien we dat de agromilieumaatregelen, inspanningen die landbouwers doen om hun areaal milieuvriendelijker te bewerken dan wettelijk is verplicht, aan belang winnen”, klonk het.

 

 

Ter info: VILT vzw organiseert al sinds 1997 elke vijf jaar een enquête over het imago van de landbouw. In die enquête komen een aantal vragen telkens terug, om de evolutie van het imago te kunnen meten. Meer info over de enquête vind je hier.   

Gerelateerde artikels