@livewireStyle
header.home link

Over Veldverkenners

Veldverkenners probeert de burger dichter bij de boer te brengen. De community is een initiatief van het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw, VILT vzw, om de dialoog over de land- en tuinbouw in onze regio te versterken en verdiepen. Zo willen we dat meer mensen zich bewust worden van de standpunten en argumenten van de andere betrokkenen.

Veldverkenners helpt je het platteland van morgen te ontdekken. Op deze website en op Facebook gaan we op verkenning. We stellen vragen zoals:

  • Hoe milieu- en diervriendelijk zijn landbouwtechnieken?

  • Hoe veilig en gezond is ons voedsel?

  • Waar kan je van de boerenbuiten en hoevespecialiteiten genieten?

Andere organisaties die mee bouwen aan Veldverkenners zijn contentbureau Jansen & JanssenNatuurpunt vzw, de Beweging voor gezonde landbouw (Wervel), Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), Landelijke GildenKVLV, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (Velt), het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG), het Vlaams Agentschap voor Landbouw- en Visserijmarketing (VLAM), het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), Voedselteams vzw en de Belgische Federatie van de toeleveranciers van machines, gebouwen en uitrustingen voor de Landbouw (Fedagrim).


Deze website en onze Facebookpagina zijn ook de plaatsen bij uitstek om vragen te stellen of commentaren te delen over:

  • het platteland en de open ruimte in Vlaanderen;

  • veilig en gezond voedsel;

  • de sociale, economische en ecologische duurzaamheid van de land- en tuinbouw.

Je kunt ons contacteren via 02 552 81 92 of info@veldverkenners.be.