@livewireStyle
header.home link

Steun ons

Veldverkenners probeert de burger dichter bij de boer te brengen. De community is een initiatief van VILT om de dialoog over de land- en tuinbouw in onze regio te versterken en verdiepen. Ook wij kunnen een duwtje in de rug gebruiken. Mogen we ook op jouw steun rekenen?