@livewireStyle
header.home link

Dag van de Boerin 2021: “We zijn fier maar ook kwetsbaar...”

Ferm, de vereniging voorheen bekend als KVLV en Boerinnenbond, stelt zelfzorg centraal op de Dag van de Boerin. De druk van verandering en crisissen in landbouw komt ook op hun schouders terecht. Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits hield een ‘appelbabbel’ met een aantal boerinnen op de Zwalmbeekhoeve in Munkzwalm.

15 oktober 2021  – Laatste update 15 oktober 2021 19:09
Lees meer over:
zwalm

Boerinnen zijn nog altijd fier op hun beroep, maar ook bezorgd om een toekomst die steeds onzekerder wordt. De druk op het gezinsinkomen, het gebrek aan rechtszekerheid en over tanend respect in de samenleving, maakt hen kwetsbaar. Zelfzorg en ‘me-time’ dreigen er vaak bij in te schieten. Ferm maakt hiervan dan ook het speerpunt van haar werking voor boerinnen.

 Mieke Verniest – boerin op de Zwalmbeekhoeve -  is trots op wat ze met haar bedrijf heeft bereikt. “Mijn grootste vrees is dat ik misschien geen fulltime boerin meer kan blijven. Onze sector zit vandaag in zwaar weer.  Maar – hoe moeilijk  ook- in crisissen zie ik ook wel uitdagingen. Je goed omringd weten is echt belangrijk. Voor een babbel met andere boerinnen neem ik de tijd. Samen nadenken en proberen naar oplossingen te zoeken, dat houdt mij recht. Ook al is mijn leven superdruk, ik zoek toch momenten om te genieten. Dan kan ik er weer tegen.”  

 15 oktober is de feestdag van de boerin en Ferm nodigde alle boerinnen dan ook uit voor een ‘appelbabbel’ en een desserten buffet. Nik Van Gool, nationaal voorzitter van Ferm: “ Met deze dag willen wij alle boerinnen een hart onder  de riem steken en ook onze waardering uitdrukken voor wat zij doen. Ze houden zo veel ballen tegelijk in de lucht. Daarom is zelfzorg zo belangrijk. Dat is ook het idee achter een ‘appelbabbel’, even stilstaan, zelfs al is het maar om een appel te schillen, even tijd om bij te praten en niet aan het werk te denken. We stimuleren hen om toch  af en toe afstand te nemen van alle zorgen en hebben daarvoor ook een aanbod aan activiteiten uitgewerkt aan. We zijn blij dat ook de Vlaamse overheid plannen heeft om iets te doen aan de sterke druk op het mentaal welzijn in de sector.“

Onze boerinnen zijn sleutelfiguren, niet alleen in het landbouwbedrijf, maar ook in het gezin en de brede samenleving. Als geen ander voelen ze aan wanneer er onweer op komst is

Hilde Crevits - Minister van Landbouw

Een tiental aanwezige boerinnen gingen in gesprek met minister Crevits over de problemen in de sector. Het gebrek aan waardering vanuit de samenleving, waar de landbouw meer en meer als een klimaatboeman wordt gezien, was daarbij een belangrijke bezorgdheid, net als de rechtsonzekerheid rond het stikstofkader en het instortende gezinsinkomen in de varkenssector. De minister gaf hen een eerste inkijk in haar plannen om de veerkracht van de boeren te versterken en vroeg hen om extra input.

 Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits: “Onze boerinnen zijn sleutelfiguren, niet alleen in het landbouwbedrijf, maar ook in het gezin en de brede samenleving. Als geen ander voelen ze met hun empathie en zorgzaamheid aan wanneer er onweer op komst is. Er zijn vandaag ook heel wat externe stressfactoren zoals lage prijzen en het klimaatprobleem. We betrekken Ferm dan ook nauw bij ons actieplan welbevinden. In dat actieplan zullen we op 3 fronten werken: het wegnemen van stressfactoren, beter leren omgaan met die stress binnen het gezin en een breed hulpaanbod .“ Het actieplan moet in de eerste helft van volgend jaar klaar zijn.

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels