@livewireStyle
header.home link

Broeikasgasuitstoot in EU op laagste niveau sinds 1990

30 november 2020

De uitstoot van broeikasgassen in de 27 landen van de Europese Unie is in 2019 met 3,7 procent gedaald. In vergelijking met het referentiejaar 1990 is de uitstoot al met 24 procent teruggedrongen. Dat blijkt uit het nieuwe voortgangsverslag over de klimaatactie in de EU. “De doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraal te worden, blijft haalbaar maar dan zullen de inspanningen moeten opgevoerd worden”, klinkt het.

Lees meer over:

Met een verdere daling van 3,7 procent van de broeikasgasuitstoot op één jaar tijd, behaalde de Europese Unie het laagste niveau sinds 1990. Tegelijk steeg het bruto binnenlands product (bbp) tussen 2018 en 2019 in de hele EU met 1,5 procent. In vergelijking met 1990 ging het bbp zelfs met 60 procent omhoog. “De Europese Unie toont aan dat het mogelijk is om de uitstoot te verminderen en de economie te laten groeien”, zegt Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Commissie en bevoegd voor de uitvoering van de Green Deal.

De Europese Unie toont dat het mogelijk is om de uitstoot te verminderen en de economie te laten groeien

Frans Timmermans - Europees Commissaris voor de Green Deal

De Europese Unie wil in 2050 netto geen broeikasgassen meer uitstoten. Om dat doel te bereiken, moet de bestaande uitstoot dus gradueel worden afgebouwd. In 2020 zou de uitstoot 20 procent lager moeten zijn dan in 1990, maar eind 2019, dus nog voor er sprake was van de coronapandemie, zat Europa al op -24 procent.

Tegen 2030 zou de uitstoot met minstens 40 procent teruggedrongen moeten zijn, maar die ambitie wordt nog aangescherpt. Als het van de Commissie afhangt, gaat de EU voor “minstens 55 procent” minder uitstoot, maar nog niet alle lidstaten zijn aan boord. Mogelijk wordt die knoop op de Europese top van 10 en 11 december doorgehakt.

Emissiehandelssysteem als hoeksteen

Een van de hoekstenen van Europa's klimaatbeleid is zijn emissiehandelssysteem (ETS). Dat stelt een bovengrens in voor het aantal broeikasgassen dat kan worden uitgestoten en laat bedrijven ook toe extra uitstootrechten aan te kopen. Cruciaal is dat de toegelaten uitstoot (de 'cap') stap voor stap verlaagd wordt, zodat de totale uitstoot vermindert.

In de sectoren die onder het ETS-systeem vallen, daalde de uitstoot in 2019 met 9,1 procent. Voor procent, voornamelijk doordat kolencentrales vervangen zijn door hernieuwbare bronnen en gas voor de productie voor elektriciteit. De uitstoot van de industrie is met bijna 2 procent gedaald, terwijl de emissies in de luchtvaartsector die konden worden gemonitord met 1 procent stegen. Het gaat hier alleen om de uitstoot van maatschappijen die in Europa actief zijn.

Uitstoot landbouw

Wat de sectoren betreft die niet onder het systeem vallen, zoals de niet-ETS-industrie, vervoer, gebouwen, landbouw en afval, vertoonden de emissies geen significante veranderingen ten opzichte van 2018. In vergelijking met 1990 is de uitstoot van de land- en tuinbouw in Europa zo’n 20 procent gedaald. In 2018­­ had de landbouwsector een aandeel van 10 procent in de totale broeikasgasuitstoot in de EU.

België mist de boot

Volgens het Milieuagentschap lijkt de EU haar doelstelling voor 2020 te zullen halen. De coronacrisis heeft de uitstoot dan ook niet doen toenemen, in tegendeel. “Er zijn sterke aanwijzingen dat door de negatieve economische groei in 2020 de totale energieconsumptie en de uitstoot van broeikasgassen fel verminderd zijn”, luidt het. Maar van zodra de economie opnieuw aantrekt, zou er snel een einde kunnen komen aan de impact van de pandemie op de emissies.

Ondanks de positieve cijfers voor de EU in haar geheel, missen 12 individuele landen hun emissiedoelstellingen voor 2019. België is er één van. Dat ons land ook zijn doelstelling voor groene energie mist, was eveneens al bekend. In totaal dreigen 14 lidstaten onder de lat door te gaan, ook al is de hele EU wel op de goede weg om tegen eind 2020 20 procent van haar energie uit hernieuwbare bronnen te halen.

Minder goed nieuws is er volgens het Milieuagentschap voor de ambitie het energieverbruik met 20 procent te verminderen, het derde luik van de EU 2020-klimaatstrategie. Twee derde van de EU-landen dreigen hun nationale target te missen.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels