@livewireStyle
header.home link

Universiteit Antwerpen pakt uit met Dier & Recht

Mogen we katten en honden tot gezelschapsdieren reduceren? Op deze en meer vragen over dierwaardigheid wil Universiteit Antwerpen een antwoord bieden in het nieuwe vak Dier & Recht.
24 september 2019  – Laatste update 4 april 2020 16:23
Mogen we katten en honden tot gezelschapsdieren reduceren? En moeten we konijnen in een hok houden? Met deze vragen openen De Morgen en Het Laatste Nieuws hun artikels over het nieuw interdisciplinair vak Dier & Recht dat dit academiejaar van start gaat aan de Universiteit van Antwerpen. “De veelzijdige benadering van dieren en hun statuut zal alle deelnemers prikkelen om buiten de huidige denkkaders te treden, richting dierwaardigheid als uitgangspunt”, zegt professor Frederik Swennen, decaan van de Faculteit Rechten en houder van de leerstoel Dier & Recht.
 
De bedoeling van deze gratis reeks colleges is dus onderzoek te doen naar ‘dierwaardigheid’ in onze samenleving. Het wettelijk kader is vandaag niet duidelijk over de kwestie en stelt dat dieren ‘geen schade mogen toegebracht worden’. “Dat is vrij minimalistisch”, stelt professor Swennen in De Morgen. “We moeten dieren sterker in overweging nemen bij het opstellen van nieuwe wetgeving.” Tijdens de lessen komt onder meer het rechtstatuut van dieren aan bod. Maar ook onderwerpen als proefdieren, de ethiek van het houden van huisdieren en de bescherming van landbouwhuisdieren worden onder de loep gelegd.
 
De universiteit pakt de lessen interdisciplinair aan. "Universiteiten hebben de neiging om een onderwerp steeds weer vanuit dezelfde invalshoek te benaderen”, vertelt Swennen. “Dat maakt het moeilijker om de hele context te zien. De afgelopen decennia hebben we in tal van onderzoeksvelden nieuwe inzichten opgedaan die ons anders moeten doen nadenken over dierenrechten." Zowel docenten van de Faculteit Rechten, Dierengeneeskunde en Wijsbegeerte, maar ook medewerkers van de UGent en het Vlaams Departement Dierenwelzijn schuiven daarom mee aan tafel om vanuit hun rechtstak hun licht laten schijnen over het onderwerp.
 
In 2018 richtte de Universiteit een leerstoel Dier & Recht op. Een anonieme schenker die verontwaardigd was door de beelden in het slachthuis van Tielt schonk 280.000 euro om de studie te financieren. De leerstoel wil komen tot een alomvattend principe rond ‘dierwaardigheid’ en wil via fundamenteel onderzoek het debat over dierenrechten stimuleren.
 
De colleges zijn gratis en voor iedereen toegankelijk maar richten zich in de eerste plaats op advocaten en juristen die rond dierenrechten actief zijn.Maar ook dierenartsen, dierenrechtenorganisaties, dierenasielen en gewone dierenliefhebbers zijn welkom. De colleges zijn gratis, enkel voor een aanwezigheidsattest betaal je een eenmalige administratiekost. Inschrijven is wel verplicht. Dat kan per sessie of voor de hele reeks. 
 

Gerelateerde artikels