@livewireStyle
header.home link

Boer&Verstand wil antwoorden op publieksvragen

De VZW Boer&Verstand wil op vragen van burgers gaan antwoorden. Met het initiatief willen ze de kloof tussen de landbouwen de bevolking verkleinen en agribashing voorkomen.

16 november 2021  – Laatste update 16 november 2021 22:57
Lees meer over:
groenekring-actieLimburg-tractor-banners-1250

“De voorbije maanden kwam de landbouwsector dikwijls negatief in de pers,” zegt Sander Palmans, voorzitter van Boer&Verstand VZW. “Ook merken we dat er bij de burgers veel onwetendheid heerst wanneer het over onze sector gaat. Met onze vereniging willen wij ons inzetten om te tonen dat de landbouwsector een positief verhaal heeft, en een antwoord bieden op de heersende onwetendheid. Door op deze manier te werk te gaan, hopen we ook agribashing een halt toe te roepen.”

“We merken dat veel burgers vragen en bedenkingen hebben over de landbouw. Het gaat niet altijd over het stikstofdebat of megastallen, dikwijls zijn het ook meer praktische dingen als ‘Waarom werken de boeren ’s nachts?’ of ‘Is het nodig om aardappelen zo dikwijls te bespuiten?’ Met ons vraag-en-antwoord systeem willen we op dergelijke vragen een antwoord bieden, van uit de sector en met kennis van zaken,” vult Antoon Vanderstraeten, woordvoerder van B&V VZW nog aan.

Op de website van Boer&Verstand VZW kunnen burgers hun vragen over de landbouw insturen. Alle antwoorden belanden op de website en worden verder verspreid via sociale media. Bij vragen van een meer wetenschappelijke aard kan de VZW terug vallen op een adviesraad van wetenschappers. Het moet ook de bedoeling zijn om collega land- en tuinbouwers te voorzien van informatie om op een eenvoudige manier aan burgers uit te leggen waarom ze bepaalde dingen (moeten) doen.

Het idee voor de VZW is ontstaan bij enkele jonge, Limburgse landbouwers en staat volledig los van alle bestaande belangenorganisaties. Intussen zijn er leden over heel Vlaanderen.

Gerelateerde artikels