header.home link

Vlaamse vissers mogen 60 pct van vangstmogelijkheden van 2021 benutten tot eind juli

23 maart 2021

De Europese visserijministers hebben een akkoord bereikt over de tijdelijke vangstmogelijkheden voor dit jaar. De nieuwe afspraken gelden tot eind juli. In die periode mogen de vissers bijna 60 procent van de vangstmogelijkheden van 2021 benutten. Vlaams visserijminister Hilde Crevits (CD&V) dringt aan op een snel akkoord voor de vangstquota tot het einde van het jaar en op een definitieve regeling met het Verenigd Koninkrijk.

Lees meer over:

Nadat de brexit eind vorig jaar een feit werd, is het nog steeds wachten op een definitieve verdeling van de vangstquota in de Europese Unie. Intussen leven de Europese vissers van tussentijds akkoord naar tussentijds akkoord. In eerste instantie werden de afspraken over de vangstquota tussen de lidstaten vastgelegd tot 31 maart, nu komt er een nieuwe tijdelijke verlenging, tot eind juli. “Maar een oplossing voor de lange termijn dringt zich op”, zegt minister Crevits.

Hoewel de Vlaamse vissersvloot, met 65 vaartuigen, klein is, zijn de belangen van onze vloot in de Britse wateren bijzonder groot. Ongeveer de helft van onze visserijproducten komt uit Britse wateren. Bovendien zorgt de Vlaamse visserijsector voor rechtstreekse en onrechtstreekse tewerkstelling van om en bij de 2.500 werknemers. Volgens Crevits is het dan ook goed nieuws dat de Vlaamse vissers tot eind juli 60 procent van de vangstmogelijkheden van 2021 mogen vangen. Die beslissing is gebaseerd op het wetenschappelijk advies van de International Council fort he Exploration of the Sea (ICES).

De afspraken die gemaakt zijn, zorgen ervoor dat de Vlaamse vissersvloot verder kan vissen op tong, zeeduivel, rog en pladijs. Voldoende vangstmogelijkheden in bepaalde visgebieden in de Zuid-Keltische zee zijn in dat verband heel belangrijk voor onze vissers. “Ik heb er dan ook op aangedrongen om in die zones voldoende vismogelijkheden te behouden, en met succes”, zegt de minister. “Net als elk jaar zullen we ook inzetten op voldoende ruilmogelijkheden met het VK en de lidstaten de komende maanden om de vangsten op zeeduivel, schartong en tong daar te vrijwaren.”

In het voorstel van de Europese Commissie is er voor de Belgische visserij 60 miljoen euro voorzien uit het brexitfonds. Binnen België is afgesproken dat deze middelen Vlaanderen toekomen. Zowel voor de verdeling van die middelen, als voor de vangstquota blijft de minister nauw contact houden met de Rederscentrale en de visveiling. In overleg met hen wil ze de levensvatbaarheid van de visserijsector op langere termijn garanderen.

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: Departement Landbouw & Visserij

Gerelateerde artikels