@livewireStyle
header.home link

Maximumboete voor dierenmishandeling wordt 50 keer zwaarder

De gevangenisstraffen voor dierenmishandeling of -verwaarlozing gaan van maximum 6 maand naar 5 jaar. De maximale geldboete gaat maal 50, naar 100.000 euro. De Raad van State vreest dat de proportionaliteit en de evenredigheid van de straffen daardoor in het gedrang komt.

3 februari 2022  – Laatste update 3 februari 2022 16:15
Lees meer over:

In de Dierenwelzijnswet, die van 1986 dateert, golden straffen van één maand tot drie maanden en/of een geldboete van 52 euro tot 500 euro (x gerechtelijke opdeciemen), waarbij voor heel wat inbreuken zelfs geen gevangenisstraf kan opgelegd worden. Enkel bij de zwaarste inbreuken, waarbij het gaat om het doden of verminken van dieren, gelden straffen van één maand tot zes maanden en/of een geldboete van 52 euro tot 2000 euro (x opdeciemen).

Het Vlaams parlement heeft de strafmaat voor alle misdrijven nu geüniformeerd, namelijk met een gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar en/of een geldboete van 52 euro tot 100.000 euro. Dat bedrag moet nog met de gerechtelijke opcentiemen verhoogd worden, die vandaag op een factor 8 staan. De parlementsleden keurden het nieuwe decreet van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) unaniem goed.

“Onevenredig hoog”

Voor de auditeurs van de Raad van State is die vork te breed, wat willekeur in de hand kan werken.De beleidsoverweging dat de strafmaat voor inbreuken op de wetgeving inzake dierenwelzijn thans te laag is, verantwoordt nog niet dat wordt voorzien in een zeer ruime vork waarbij de hoogste strafmaat die de rechter kan opleggen, voor minder ernstige inbreuken onevenredig hoog kan zijn. Zo rijst in het bijzonder de vraag of voor tekortkomingen op het vlak van administratieve verplichtingen dezelfde vork van bestraffing moet worden gehanteerd als voor gedragingen die leed toebrengen aan dieren”, klinkt het in het advies van de Raad.

De beleidsoverweging dat de strafmaat voor inbreuken op de wetgeving inzake dierenwelzijn thans te laag is, verantwoordt nog niet dat wordt voorzien in een zeer ruime vork waarbij de hoogste strafmaat die de rechter kan opleggen, voor minder ernstige inbreuken onevenredig hoog kan zijn

Raad van State

Zo worden ook administratieve handelingen als het identificeren en registreren van honden en katten, de verplichtingen over het opvangen van een zwervend, verloren of achtergelaten dier en een aantal regels over het verhandelen van huisdieren de facto aan de geüniformeerde strafmaat onderworpen. Het steekt bij de Raad van State dat ook het verbod van handelsreclame met het oog op het verhandelen van dieren tot vrijheidsberoving kan leiden. Dat staat volgens de Raad op gespannen voet met de vrijheid van meningsuiting.

De strengere strafmaten maken ook de voorlopige hechtenis mogelijk. Dat was de uitdrukkelijke wens van de decreetgever, omdat het in bepaalde gevallen nuttig kan zijn om bepaalde onderzoeksdaden te stellen.

Budget dierenwelzijn maal 8

De strafmaat is niet het enige dat in stijgende lijn zit. Minister Weyts maakte bij de besprekingen duidelijk dat het de Vlaamse regering menens is met de bevoegdheid dierenwelzijn. Het budget voor de beleidskredieten is van 807.000 euro in 2014 gegaan naar bijna 6,5 miljoen euro vandaag. Dat geld wordt voor het grootste deel ingezet voor de uitbouw van de inspectie in de Vlaamse slachthuizen (2,5 miljoen euro), daarnaast gaat er bijna 2 miljoen euro naar nieuwe beleidsimpulsen ter ondersteuning van de dierenasielen en de Vlaamse inspectiediensten. De rest van het budget wordt ingezet voor beleidsondersteunende uitgaven en onderzoek.

De personeelskredieten zitten ondertussen op 2,74 miljoen euro. 369.000 euro werd voor dit jaar vrijgemaakt om 11 extra voltijdse equivalenten aan te werven voor het departement Omgeving voor Dierenwelzijn. Bij de start van de regionalisering werkten er 19 mensen op Dierenwelzijn, vandaag zijn er dat 42.

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels