header.home link

Helft EU-burgers wil in de toekomst meer steun voor landbouw

22 oktober 2020

Nu de discussies over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in volle gang zijn, heeft de Europese Commissie de eerste resultaten van een opiniepeiling over voedsel en landbouw in de EU bekendgemaakt. Opvallend is dat 39 procent van de respondenten vindt dat de steun aan landbouwers te laag is. Meer dan de helft van de EU-burgers vindt dat er de komende tien jaar meer steun moet gaan naar de sector.

Hoewel het volledige rapport van de opiniepeiling pas in november wordt bekendgemaakt, is er nu al een samenvatting gepubliceerd. Die bevat de belangrijkste conclusies van de enquête die tussen augustus en september 2020 werd uitgevoerd bij 27.200 respondenten in 27 lidstaten. In 2010 en 2017 werd een gelijkaardige bevraging gedaan waardoor de resultaten van deze onderzoeken met elkaar vergeleken kunnen worden.

GLB komt ten goede aan alle burgers

Bijna alle respondenten (95%) zijn van mening dat de landbouw en de plattelandsgebieden belangrijk zijn voor de toekomst. Driekwart van de ondervraagden zegt op de hoogte te zijn van het GLB (in 2017 was dit nog 67%) en geloven dat het Europese landbouwbeleid ten goede komt aan alle burgers en niet alleen aan de landbouwers (61% in 2017). In alle lidstaten deelt een meerderheid van de burgers deze mening, de enige uitzondering wordt gevormd door Malta.

De meningen van de burgers over de belangrijkste doelstellingen van het GLB zijn vergelijkbaar met de bevindingen van de enquête van 2017. De meeste Europeanen zijn van mening dat het voorzien in veilig en gezond voedsel van hoge kwaliteit de belangrijkste doelstelling moet zijn van het GLB. Dat overeenkomt met de mening van 62 procent van de respondenten, net als in 2017.

0

van de EU-burgers vindt de bescherming van het milieu en de aanpak van de klimaatverandering één van de belangrijkste doelstellingen van het GLB

0

van de EU-burgers vindt het waarborgen van een redelijke levensstandaard voor landbouwers één van de belangrijkste doelstellingen van het GLB

Uit de enquête van dit jaar blijkt ook dat 52 procent van de burgers vindt dat één van de belangrijkste doelstellingen de bescherming van het milieu en de aanpak van de klimaatverandering moet zijn, net als het waarborgen van een redelijke levensstandaard voor de landbouwers (51%). Deze percentages zijn licht gestegen met respectievelijk 2 en 3 procentpunten.

Meer Europeanen denken dat de EU haar rol op deze vlakken vervult. In vergelijking met 2017 zijn de scores op alle deze parameters met ten minste 5 procentpunten gestegen. Het gebied waarop de burgers denken dat de EU haar rol het best vervult, is voedselzekerheid. Tachtig procent van de respondenten is het daarmee eens, een stijging met 8 procentpunten sinds 2017.

EU-burgers willen meer steun voor landbouw

Wat de financiële steun betreft, blijkt uit de meest recente enquête dat een groter aantal burgers vindt dat de steun aan de landbouwers te laag is. In 2017 waren 26 procent van de ondervraagden die mening toegedaan, vandaag is dat 39 procent. Dit kwam ook tot uiting toen de burgers werd gevraagd of zij vinden dat de EU haar steun aan de landbouwers moet verhogen: 56 procent van de burgers vindt dat de steun de komende tien jaar moet toenemen. In 2017 ging het om 44 procent en in 2007 slechts om 29 procent.

0

van de EU-burgers vindt steun die landbouwers vandaag krijgen te laag

0

van de EU-burgers vindt dat landbouw de komende 10 jaar meer steun moet krijgen

Opvallend is dat een groeiend deel van de burgers gelooft dat de landbouw één van de belangrijkste oorzaken van de klimaatverandering is. In 2010 ging het om 29 procent, tien jaar later is dat percentage gestegen tot 42 procent. Toch gelooft de meerderheid van de Europeanen dat de landbouw al een grote bijdrage heeft geleverd aan de bestrijding van de klimaatverandering: 55 procent is die deze mening toegedaan, tegenover 46 procent in 2010.

0

van de EU-burgers gelooft dat landbouw één van de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering is

0

van de EU-burgers gelooft dat landbouw al een grote bijdrage heeft geleverd aan de strijd tegen klimaatverandering

Het volledige verslag van de EU-enquête zal in november worden gepubliceerd, samen met details per land. De samenvatting is nu online beschikbaar.

Gerelateerde artikels