@livewireStyle
header.home link

Begeleidingsdienst voor Betere Bodem- en Waterkwaliteit van start

24 februari 2021

Hoe kunnen land- en tuinbouwers ervoor zorgen dat de nutriënten op hun bedrijf beter benut worden en zo leiden tot een betere waterkwaliteit? De nieuwe Begeleidingsdienst voor Betere Bodem- en Waterkwaliteit (B3W) zal landbouwers bij dat vraagstuk helpen. “Met de oprichting van deze nieuwe begeleidingsdienst zetten we sterk in op het delen van goede praktijken en onderlinge kennisuitwisseling”, reageert Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Lees meer over:

De nieuwe begeleidingsdienst komt in de plaats van de werkzaamheden van het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB), waarvan de Vlaamse subsidie eind 2020 werd stopgezet om plaats te maken voor een nieuwe aanpak.

“De waterkwaliteit in Vlaamse landbouwgebieden zit in het slop”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “En ondanks vele inspanningen verbetert die niet. Wetgeving en handhaving alleen volstaan niet om de bemestingspraktijken op het terrein te veranderen. Begeleiding, dialoog en het uitwisselen van ervaringen zijn nodig om betere resultaten te boeken.”

Vorige zomer heeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VLM) daarvoor een overheidsopdracht uitgeschreven. Het consortium dat de opdracht heeft binnengehaald, bestaat uit diverse spelers die een ruime kennis hebben op het vlak van landbouw, bodem, bemesting en nutriëntenbeheer en bovendien ervaring hebben in het begeleiden van landbouwers. Het gaat om een consortium van 11 Vlaamse praktijkcentra, de Bodemkundige Dienst van België (BDB) en het Instituut voor Landbouw- en Visserij- en voedingsonderzoek (ILVO).

De opdracht loopt maximaal vier jaar en wordt jaarlijks geëvalueerd. De VLM zal de nieuwe begeleidingsdienst inhoudelijk aansturen en opvolgen, richting een betere bodem- en waterkwaliteit. De dienstverlener ontvangt jaarlijks om en bij de 2 miljoen euro om haar taken te volbrengen. Die financiële middelen zijn ter beschikking gesteld door de Vlaamse overheid.

De nieuwe begeleidingsdienst zal ook de wisselwerking tussen de landbouwers onderling bevorderen

Sébastien Janssens - Dienst Mestbeleid VLM

“De partners van het consortium moeten hun wetenschappelijke en technische expertise samenbrengen en op een geïntegreerde en sectoroverschrijdende manier beter werk maken van de vooropgestelde doelstellingen”, klinkt het. De voorlichting en begeleiding gebeurt daarom vanuit een eigen overkoepelende identiteit (B3W).

De nieuwe aanpak richt zich op oordeelkundige bemesting en geïntegreerd bodembeheer bij de land- en tuinbouwers in Vlaanderen, zodat zij beter op de hoogte zijn van de beste en meest innovatieve landbouwpraktijken en die toepassen. Nieuw daarbij is dat er meer aandacht zal zijn voor onderlinge kennisoverdracht.

“De nieuwe begeleidingsdienst richt zich niet uitsluitend op het geven van advies en voorlichting maar zal ook de wisselwerking tussen de landbouwers onderling bevorderen”, zegt  Sébastien Janssens van de dienst Mestbeleid bij de VLM. “Zo kunnen ze hun bestaande praktijken aftoetsen aan wat andere landbouwers doen en kijken welke pistes er zijn om te verbeteren.”

B3W bereidt haar werking nu voor achter de schermen en plant de eerste activiteiten met landbouwers in het voorjaar van 2021.

Meer informatie over B3W kan je vinden op hun website, die de komende weken verder vorm krijgt.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels