@livewireStyle
header.home link

Huisdieren in België krijgen te vaak antibiotica

4 oktober 2021

Een derde van de kleine huisdieren in België kreeg het afgelopen jaar antibiotica toegediend. Dat cijfer ligt vier keer hoger dan het wereldwijde streefdoel van AniCura, een Europees netwerk van dierenklinieken en dierenartsenpraktijken. Op Werelddierendag wil AniCura wijzen op het risico op antibioticaresistentie - en alle nadelige gevolgen - dat ook bij huisdieren reëel is.

Lees meer over:

Voor hun eerste Belgische huisdierenonderzoek werd een representatieve groep van 600 baasjes van kleine huisdieren geïnterviewd in samenwerking met het onderzoeksbureau Volt. De cijfers leren dat honden (44%) en katten (35%) het vaakst antibiotica voorgeschreven krijgen. Zij vormen ook de grootste groep binnen de kleine huisdieren. Bij andere kleinere dieren zoals konijnen, reptielen, vogels of knaagdieren gaat slechts 79 procent minstens één keer per jaar naar de dierenarts.

Het grootse risico bij antibioticagebruik is de resistentie. Die kan zelfs de humane geneeskunde beïnvloeden. Door veelvuldig gebruik van antibiotica kunnen bacteriën resistent worden waardoor de antibiotica op den duur minder of niet meer werken wanneer het echt nodig is. Door direct en indirect contact (voedsel, water, leefomgeving) tussen mens en dier kunnen deze resistente bacteriën van dier naar mens overgaan en omgekeerd. 

Uit de eerste resultaten blijkt dat 12,5 procent van de behandelde honden antibiotica kreeg. We willen dat cijfer naar 8 procent brengen

Kathleen Moons - AniCura België

De Belgische AniCura-klinieken zijn begonnen met het antibioticagebruik in kaart te brengen. "Uit de eerste resultaten blijkt dat 12,5 procent van de behandelde honden antibiotica kreeg. Ons doel als groep is om dat cijfer naar 8 procent te brengen", zegt Kathleen Moons van AniCura België. 

Eind juni 2020 meldde AMCRA vzw, het kenniscentrum inzake antibioticagebruik bij dieren, een daling van het antibioticagebruik in de veehouderij van 7,6 procent ten opzichte van 2018 en 40,3 procent ten opzichte van referentiejaar 2011. Niet alle sectoren doen het even goed. Bij het melkvee en bij de kleine gezelschapsdieren zoals katten, honden, konijnen of fretten, was het antibioticagebruik de laatste twee jaar opnieuw licht gestegen.

In een nieuwe actieplan voor 2021-2024 wil het kenniscentrum onder meer inzetten op extra sensibilisering van dierenartsen om "voorzichtig gebruik" van antibiotica bij kleine gezelschapsdieren aan te moedigen. Antibioticaresistentie is elk jaar verantwoordelijk voor zowat 1.500 overlijdens in België, luidde het toen.

Bron: Belga

Gerelateerde artikels