@livewireStyle
header.home link
Thema

Onderzoek en innovatie

Landbouw en wetenschap. Het lijken twee werelden die ver van elkaar liggen: de boer op zijn veld en de wetenschapper in zijn lab. Nochtans zijn ze sterk met elkaar verbonden. De uitdaging in de 21ste eeuw is niet alleen voldoende en veilig voedsel creëren, maar dat te doen op een manier die onze planeet niet schaadt. Met zo weinig mogelijk ‘inputs’ zoals kunstmest en zo weinig mogelijk schadelijke ‘outputs’ zoals broeikasgassen.

Ook interessant