@livewireStyle
header.home link
Thema

Landbouw en klimaat

De klimaatverandering is dezer dagen niet meer weg te denken uit de actualiteit. Niet alleen zijn er met regelmaat van de klok extreme weersomstandigheden, zoals langdurige droogtes, zware hagelbuien of grote wateroverlast, die ons erop wijzen dat het klimaat grilliger is geworden. Ook is het bewustzijn dat er iets moet gebeuren om de klimaatverandering een halt toe te roepen, bij het overgrote deel van de bevolking aanwezig. Maar als één ding intussen duidelijk is, dan is het wel dat er geen eenvoudige en eenduidige oplossingen bestaan voor het klimaatprobleem.