@livewireStyle
header.home link

Op zoek naar ruimte met Veldverkenners

Vlaanderen is zo’n 1,36 miljoen hectare of 13.682 km² groot. Met 6,4 miljoen inwoners nemen we daarvan een derde in beslag voor onze woningen, werkplaatsen, recreatie- en sportparken, wegen, tuinen, parkings, enzovoort. Dat ‘ruimtebeslag’ groeide het afgelopen decennium met 6 hectare per dag. Je leest het goed: per dag. En dat is dan al een verbetering tegenover eind vorige eeuw, want toen verdween elke dag 12 hectare open ruimte als sneeuw voor de zon. Een proces dat aan de gang is sinds de start van de industriële revolutie.

Volgens experts kan het zo niet verder gaan. Het tempo van 6 hectare minder open ruimte per dag moet omlaag. Open ruimte behoedt ons immers voor allerlei kommer en kwel. Om het tij te keren, werkt het Departement Omgeving aan een nieuw ruimtelijk beleid. Eind 2016 werd daarvan het Witboek gepubliceerd, zeg maar een beleidsverklaring. Die verklaring wordt nu omgezet in een (ontwerp) beleidsplan. Klinkt nogal technisch, maar de materie is best boeiend en… belangrijk voor ons allemaal. Lees even mee.


Bestel dit boekje

We sturen je graag een pakketje van 10 boekjes (of 20 of 30 of ...) op, helemaal gratis. Laat hieronder je gegevens achter.