@livewireStyle
header.home link

Landbouw en wetenschap: een vruchtbare kruisbestuiving

Landbouw en wetenschap. Het lijken twee werelden die ver van elkaar liggen: de boer op zijn veld en de wetenschapper in zijn lab. Nochtans zijn ze sterk met elkaar verbonden. De landbouwwetenschap die in de 19de eeuw opkwam, heeft de productiviteit op de velden en in de stallen sterk verhoogd. Boeren hebben er onder meer kunstmest, bestrijdingsmiddelen, betere bewaringstechnieken en productievere plant- en dierenrassen aan te danken. Omgekeerd is de landbouw een belangrijke voedingsbodem geweest voor de wetenschappelijke ontwikkeling in ons land. Denk maar aan de populaire faculteiten bio-ingenieurswetenschappen aan onze universiteiten. Vroeger droegen die gewoon de naam landbouwwetenschappen, of straffer nog Boerenkot in de volksmond. 

Waar de focus tijdens de 19de en 20ste eeuw lag op productiviteit, ligt die vandaag op duurzaamheid. Want je voelt ons al komen: het streven naar opbrengstmaximalisatie van de vroegere landbouwwetenschappen heeft een aantal problemen gecreëerd. De uitdaging in de 21ste eeuw is niet alleen voldoende en veilig voedsel creëren, maar dat te doen op een manier die onze planeet niet schaadt. Met zo weinig mogelijk ‘inputs’ zoals kunstmest en zo weinig mogelijk schadelijke ‘outputs’ zoals broeikasgassen.

In dit boekje schetsen we een beeld van wat de kruisbestuiving tussen landbouw en wetenschap in de praktijk betekent. Welke wetenschappelijke principes schuilen er achter het voedsel op ons bord? En met wat voor onderzoek houden landbouwwetenschappers zich vandaag vooral bezig? Je begrijpt dat we onmogelijk alle lopende onderzoeksprojecten kunnen bespreken. Daarom focussen we op topics die actueel en maatschappelijk relevant zijn: denk aan klimaat, dierenwelzijn en gezondheid.


Bestel dit boekje

We sturen je graag een pakketje van 10 boekjes (of 20 of 30 of ...) op, helemaal gratis. Laat hieronder je gegevens achter.