header.home link

Zorgboerderijen: wat is het en hoe werkt het?

23 december 2015
Regelmatig bereiken ons berichten over landbouwers die aan ‘groene zorg’ doen en een ‘zorgboerderij’ uitbaten. Maar weet je eigenlijk wat dat is en hoe dat werkt? Een woordje uitleg – omdat het Warmste Week is en ook deze goede doelen wat aandacht verdienen.
Lees meer over:
Beeld: Andreas Gradin - Stocksy.com

 

Regelmatig bereiken ons berichten over landbouwers die aan ‘groene zorg’ doen en een ‘zorgboerderij’ uitbaten. Maar weet je eigenlijk wat dat is en hoe dat werkt? Een woordje uitleg – omdat het Warmste Week is en ook deze goede doelen wat aandacht verdienen.

 

Wat is een zorgboerderij?

Een zorgboerderij is een gewone, actieve boerderij waar mensen uit een kwetsbare groep opgevangen worden. Die opvang bestaat niet uit medische zorg of therapie, maar uit het gewoon meehelpen op de boerderij. De boer is dus geen gespecialiseerde zorgverlener, maar biedt de persoon in kwestie iets wat hij/zij niet vindt in de klassieke zorgverlening:

  • De rust die eigen is aan de meeste familiale land- en tuinbouwbedrijven;
  • Het werken met de natuur;
  • Het zorgen voor planten of dieren;
  • Een vast ritme en een duidelijke structuur;
  • De niet-medische sfeer;
  • De soberheid en nuchterheid die veel land- of tuinbouwgezinnen kenmerkt.

Dit alles biedt een mooie aanvulling op het klassieke zorgtraject.

 

Wat is groene zorg?

De term groene zorg is breder dan zorgboerderijen alleen. Het geldt ook voor sociale werkplaatsen waar land- of tuinbouwproducten verwerkt worden of maneges, tuinaannemers, hobbyboeren, kinderboerderijen enzovoort die kwetsbare personen of groepen opvangen. Belangrijk daarbij is dat de opvang plaatsvindt in een groene context (de natuur, het platteland).

 

Kwetsbare groepen?

Met kwetsbare groepen wordt verwezen naar mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, mensen met een psychiatrisch probleem, jongeren uit de bijzondere jeugdzorg, jongeren die schoolmoe zijn, (ex)verslaafden, dementerende ouderen, asielzoekers, kansarmen, langdurig werklozen, tienermoeders, enzovoort. De lijst is lang, maar allesbehalve volledig. Zo kunnen zelfs stedelingen als kwetsbare groep beschouwd worden, in die zin dat een boer die volkstuintjes verhuurd aan stedelingen die graag tuinieren, ook een vorm van groene zorg verleent.

 

Sociaal engagement

Voor je denkt dat de boer op die manier profiteert van een gratis werkkracht, moet vermeld worden dat het voor de land- of tuinbouwer meestal meer tijd kost om de persoon op te vangen dan dat hij er tijd mee wint. Om dit te compenseren, kunnen erkende zorgboerderijen beroep doen op een subsidie. Maar om erkend te worden als zorgboerderij, moet het bedrijf aan een aantal voorwaarden voldoen (die zijn bij wet bepaald). Zo staan de motivatie en sociale bewogenheid van de boer en zijn gezin voorop – het type bedrijf dat zij runnen is minder van belang. Daarenboven moet telkens samengewerkt worden met een erkende welzijns- of zorgvoorziening.

 

Match

De ene zorgboerderij is de andere niet, en de ene zorgvrager is ook de andere niet. Daarom wordt voor elke zorgboerderij en elke zorgvrager een uniek pakket uitgewerkt, in samenwerking met de begeleidende zorgvoorziening en het Steunpunt Groene Zorg. Het is dus niet zo dat iemand een zorgboerderij kan kiezen uit een lijst – per aanvraag wordt een individuele match gezocht.

 

Geïnteresseerd?

Op groenezorg.be vind je alle informatie voor zowel zorgboer, zorgvoorziening als zorgvrager.