header.home link

Zien: hoe kan het antibioticagebruik in de veehouderij omlaag?

26 januari 2016
Het antibioticumgebruik in de veehouderij in ons land is te hoog. Dat is een probleem omdat we stilaan geconfronteerd worden met resistente bacteriën. Gelukkig wordt eraan gewerkt. Tegen 2020 moet het gebruik worden gehalveerd. Hoe dat mogelijk is, leer je in de laatste aflevering van VILT TeeVee.
Beeld: unsplash

 

Het antibioticumgebruik in de veehouderij in ons land is te hoog. Qua verkoopcijfers staan we zelfs op de zevende plaats in Europa. Dat is een probleem omdat we stilaan geconfronteerd worden met resistente bacteriën (meer daarover lees je hier). Gelukkig wordt eraan gewerkt. Het besef dat het gebruik omlaag moet is intussen goed doorgedrongen. Enkele jaren geleden werd daarom het kenniscentrum AMCRA opgericht, dat sindsdien elk jaar communiceert over de stand van zaken in de veehouderij. 

In 2013 en 2014 kon het centrum met goed nieuws naar buiten komen: tussen 2011 en 2013 is het antibioticumgebruik in de sector met 11,8 procent gedaald. Maar vorig jaar was de boodschap minder rooskleurig. Na twee jaar van daling was het gebruik opnieuw gestegen, zij het licht (+1,1%). Om de doelstelling van een halvering tegen 2020 te halen, en zelfs een reductie van 75 procent voor de meest kritisch belangrijke antibiotica, moet dus een tandje worden bijgestoken. Een niet mis te verstane boodschap, die door de officiële vertegenwoordigers van de sector gelukkig goed onthaald werd.

De strijdlust is groot, de goede voorbeelden zijn voorhanden en de middelen zo goed als. Zo heeft AMCRA bedrijfsgezondheidsgidsen met concreet toepasbare tips om ziekteverspreiding in de stallen te vermijden, en wordt in de varkenshouderij al op een gecoördineerde manier aan datacollectie gedaan. Varkenshouders die werken volgens het Certus lastenboek, goed voor zo’n 75 procent van de Belgische varkensstapel, registreren op dezelfde manier wanneer en hoeveel antibiotica ze gebruiken (datacollectiesysteem AB Register). Vervolgens worden ze bovendien individueel gebriefd over hun antibioticagebruik, op een manier die toelaat hun evolutie in de tijd te bekijken én hun resultaten te vergelijken met collega-varkenshouders.

Een vergelijkbaar systeem wordt momenteel ontwikkeld voor de pluimvee- en kalverhouderij. Tegen 2016 is registratie immers verplicht (Visie 2020). Dat moet toelaten grootgebruikers te identificeren (bij de veehouders maar ook bij de dierenartsen) en samen met hen te achterhalen wat er misloopt (vaak is dat gewoontegebruik). De sector heeft daarvoor onder meer 800.000 euro middelen vrijgemaakt. Ook de mengvoederfabrikanten en dierenartsen nemen trouwens hun verantwoordelijkheid. Mengvoederfabrikanten produceren bijvoorbeeld geen met antibiotica gemedicineerde voeders meer voor vleesvarkens ouder dan 15 weken, en de Orde der Dierenartsen heeft een nieuwe clausule toegevoegd aan de Code der Plichtenleer, die de goede praktijken voor de dierenarts voorschrijft: dierenartsen moeten antibiotica op een onderbouwde manier inzetten, met respect voor de aanbevelingen van de Werelddierengezondheidsorganisatie, en de veehouderij daarbij begeleiden met advies.

Concreet zijn de doelstellingen die de sector zichzelf oplegt (Visie 2020):

  • 50 procent minder antibiotica bij dieren tegen 2020
  • 75 procent minder van de meest kritisch belangrijke antibiotica tegen 2020
  • 50 procent minder met antibiotica gemedicineerde voeders tegen 2017
 

Dát het mogelijk is, zelfs met positieve economische resultaten, bewijzen de zogenaamde goede voorbeelden die AMCRA in de kijker zet. Een voorbeeld daarvan vind je in de laatste aflevering van VILT TeeVee. Je leert er onder meer dat varkenshouders loopgangen hebben en hun stallen hygiënesluizen. Kijk en leer:

 

Bron: VILT.be, AMCRA.be

Gerelateerde artikels