header.home link

Wie zijn onze boeren? Maak kennis met varkenshouder Brecht D'heygere

8 juni 2016
In ons laatste boekje vragen we ons af wie onze boeren zijn. Zijn ze man of vrouw, jong of oud, blond of brunette (neen hoor :)),... Om hen beter te leren kennen, gaan ook bij hen op de koffie. Vandaag: op bezoek bij varkenshouder Brecht d'Heygere uit Ingooigem.
Beeld: Philip Vanoutrive voor Veldverkenners

 

In ons laatste boekje 'Wie zijn onze boeren, en wat produceren we?' schetsen we een profiel van onze Vlaamse land- en tuinbouwers. Daaruit blijkt dat de gemiddelde boer een man is van 52 jaar oud, zonder opvolging en zonder diploma (meer info vind je hier). Maar de gemiddelde boer bestaat niet. Dat weten we intussen. Daarom gingen we ook bij enkele producenten op de koffie, en schotelden hen een korte vragenlijst voor. Wie zijn ze? Hoe runnen ze hun bedrijf? En hoe zien zij de toekomst? Vandaag: maak kennis met Brecht D'heygere, varkenshouder uit Ingooigem.

 

Wat? Familiaal zeugen- en vleesvarkensbedrijf in Ingooigem, 3de generatie.

Wie? Brecht (26) baat het bedrijf uit samen met zijn vader Eddy (54) en moeder Ann (53).

Activiteiten? 350 zeugen, 1.700 vleesvarkens, 20 ha akkerbouw (maïs, aardappelen en tarwe).

Nevenactiviteiten? Loonwerk (vooral mest uitrijden).

Waarom? Brecht: “Varkenshouder is een boeiende job met veel afwisseling. Ik ben opgegroeid op het bedrijf en wist dus waaraan ik begon.”

Achtergrond? Brecht studeerde elektromechanica en volgde daarna een starterscursus landbouw.

Infrastructuur? Computergestuurde voederinstallatie, zonnepanelen en warmtepomp.

Recente investeringen? Uitbreiding vleesvarkensstal (2008), vernieuwing biggenbatterij (2008) en deel van de zeugenstal (2012/2013).

Toekomstplannen? Brecht: “Wanneer mijn ouders op pensioen gaan, neem ik het bedrijf over – voorlopig baten we het samen uit. Mijn droom is een volledig gesloten varkensbedrijf, wat wil zeggen dat alle biggen die hier geboren worden, ook hier worden vetgemest. Daarvoor moet echter een vleesvarkensstal worden bijgebouwd, want nu hebben we te weinig ruimte. De varkens waar we momenteel geen plaats voor hebben, worden grootgebracht in stallen die we huren van collega’s.” 

 

Meer over het hoe, wat, wie en waarom van de Vlaamse land- en tuinbouw vandaag, lees je in ons boekje ‘Wie zijn onze boeren, en wat produceren ze?’. Je kan het online lezen of via info@veldverkenners.be een pakket papieren exemplaren (vanaf 5) aanvragen.

Gerelateerde artikels