@livewireStyle
header.home link

Wereldvoedseldag 2017: de link tussen honger, klimaat en migratie

16 oktober 2017
Elk jaar op 16 oktober vraagt de Wereldvoedselorganisatie FAO aandacht voor honger in de wereld. Dit jaar focust de organisatie op de gevolgen van de klimaatverandering op voedselzekerheid en de bijbehorende migratie. Want elk jaar verlaten miljoenen mensen hun land of dorp op de vlucht voor honger en armoede, conflict, klimaatverandering en natuurrampen.
Lees meer over:

Elk jaar op 16 oktober vraagt de Wereldvoedselorganisatie FAO aandacht voor honger in de wereld. Dit jaar focust de organisatie op de gevolgen van de klimaatverandering op voedselzekerheid en de bijbehorende migratie. Want elk jaar verlaten miljoenen mensen hun land of dorp op de vlucht voor honger en armoede, conflict, klimaatverandering en natuurrampen. Enkele feiten op een rij.

In de Sustainable Development Goals van de VN staat dat honger tegen 2030 uit de wereld moet zijn. Er is al een lange weg afgelegd. Zo is het aantal kinderen (<5 jaar) dat sterft aan honger over de laatste twee decennia gehalveerd. Maar de weg naar #ZeroHunger is nog langer:

 • Nog steeds leiden 800 miljoen mensen in de wereld honger. Dat is één persoon op 9 (!). Zestig procent daarvan zijn vrouwen. Nochtans hebben we voldoende voedsel in de wereld om iedereen te voeden.
   
 • Zo’n 80 procent van de ‘extreem armen’ woont op het platteland. De meeste van hen zijn afhankelijk van landbouw, de sector die het hardst de gevolgen van de klimaatverandering ondervindt.
   
 • Honger en armoede drijven elk jaar miljoenen mensen zover dat ze hun families verlaten en op de vlucht gaan. Vaak naar een (ander) ontwikkelingsland, waar de grondstoffen en voorzieningen zonder die grote stroom vluchtelingen al onder druk staan.
   
 • Ook de klimaatverandering en natuurrampen brengen mensen op de been: elk jaar naar schatting 26 miljoen mensen.
   
 • Een derde drijver van migratie is oorlog en politieke onrust. In 2015 alleen ontvluchtten 65,3 miljoen mensen om die reden hun land. Maar ook politieke instabiliteit en conflicten zijn vaak het gevolg van honger of sterk volatiele en stijgende voedselprijzen.

 

 

Volgens de FAO kan #ZeroHunger dan ook niet bereikt worden zonder de link tussen voedselzekerheid, plattelandsontwikkeling en migratie aan te kaarten.

En nog:

 • Honger doodt meer mensen dan malaria, tuberculose en aids samen.
   
 • Zo’n 45 procent van de kindersterfte wereldwijd is terug te brengen tot ondervoeding.
   
 • Tegelijkertijd zijn 1,9 miljard mensen te zwaar, dat is meer dan een kwart van de wereldbevolking.
   
 • Een derde van het voedsel in de wereld gaat verloren of wordt verspild.

 

Thema Wereldvoedseldag 2017:

‘Change the future of migration. Invest in food security and rural development’

Sinds de Tweede Wereldoorlog was er nooit meer migratie dan nu. Zo’n 244 miljoen mensen ontvluchtten hun land (2015), terwijl nog eens 763 miljoen mensen migreerden binnen hun eigen land (2013). Als het goed aangepakt wordt, kan migratie kansen bieden – zowel voor het land van herkomst als het land van ontvangst. Maar het biedt ook uitdagingen, zeker wanneer het om zo’n grote hoeveelheden mensen gaat.

Volgens de FAO is het onmogelijk om #ZeroHunger te bereiken zonder de voornaamste oorzaken van migratie aan te pakken: honger en armoede, conflict en klimaatverandering. Omgekeerd kan de huidige migratiecrisis niet opgelost worden zonder te investeren in plattelandsontwikkeling. “We moeten omstandigheden creëren waarin plattelandsbewoners, zeker jongeren, thuis een veilige toekomst en een veerkrachtig bestaan voor zichzelf kunnen opbouwen”, klinkt het.

 

 

FOA viert op 16 oktober niet alleen Wereldvoedseldag maar herdenkt daarmee ook de eigen oprichting in 1945. Het doel van de organisatie was toen al honger in de wereld bestrijden.

Tip: lees ook ons boekje Klimaat over de klimaatverandering en de gevolgen ervan, onder meer op migratie. Of bekijk onze online reeks over het thema.

 

Meer info: www.fao.org/world-food-day/2017, brochure Wereldvoedseldag 2017

Gerelateerde artikels