header.home link

Weet wat je eet: sla uit zakjes

22 februari 2018
Koop jij verse sla of sla in zakjes? Veel mensen kiezen het laatste. Maar die sla moet gewassen worden, net als thuis. En omdat het om zo'n grote volumes sla gaat, gaat het ook om grote volumes water. Idealiter wordt het gezuiverd en hergebruikt. In sommige landen gebeurt dat met chloor. Maar is dat wel oké?
Lees meer over:

Koop jij verse sla of sla in zakjes? Veel mensen kiezen het laatste, omdat het gemakkelijker is en/of omdat ze niet altijd een hele krop nodig hebben, en daardoor na een paar dagen de helft of een kwart moeten wegsmijten. Niemand wil verspilling, vandaar dus de introductie van die kleine slazakjes in de supermarkten.

Maar net zoals je een verse krop sla wast voor je hem opeet, wordt de sla in die zakjes gewassen voor hij verpakt wordt. Bij dat wassen wordt veel water gebruikt. Water dat steeds schaarser wordt, ook bij ons. De voedingsindustrie wil erop besparen, door het waswater te hergebruiken. Maar daarvoor moet het eerst behandeld worden. Anders zouden de ziektekiemen en bederf-organismen die van de ene krop sla worden weggespoeld, via het waswater duizenden andere kroppen kunnen besmetten.

Om het water te zuiveren, wordt in sommige landen (Frankrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk) chloor gebruikt. In België gebeurt dat vooralsnog niet, omdat de bedrijven – waarschijnlijk terecht – vrezen dat de consument dit niet zou aanvaarden én omdat er wel enige risico’s aan verbonden zijn. Toch kan chloor zonder gevaar voor de volksgezondheid gebruikt worden, en is het zelfs beter voor het milieu dan sommige alternatieven.

Hoezo?! In deze video van de Universiteit van Vlaanderen legt professor Inca Sampers van UGent uit hoe dat werkt.

 

 

Natuurlijke alternatieven?

Zoals ze vertelt vanaf 12:47 onderzoekt haar lab op vraag van de Belgische voedingsindustrie of er geen natuurlijke alternatieven zijn die even goed werken als chloor. Dat onderzoek spitst zich toe op de vele reststromen die bij groente- en fruitverwerkende bedrijven vrijkomen. Sommige van die reststromen bevatten componenten met een antimicrobiële werking, en komen dus potentieel in aanmerking als ontsmettingsmiddel.

Hoe groot dat potentieel in de praktijk is, moet verder onderzocht worden. Maar als het lukt om reststromen op deze manier te hergebruiken in de voedingsketen, zou dat mooi aansluiten bij de principes van de circulaire economie. Net zoals het hergebruik van waswater in voedingsbedrijven trouwens.

 

Lees ook:

 

Universiteit van Vlaanderen?

De Universiteit van Vlaanderen is een vzw die gratis college's van telkens 15 minuten organiseert door topwetenschappers van onze Vlaamse universiteiten. Die college's worden opgenomen en verspreid via internet, radio en televisie. 

Neem zeker eens een kijkje op universiteitvanvlaanderen.be, en scrol door de beschikbare college's

Gerelateerde artikels