@livewireStyle
header.home link

Weet wat je eet: kalfsvlees

Heb je je ook nooit afgevraagd waarom kalfsvlees zo bleek is? Het vlees van volwassen koeien is rood – bloedrood zelfs, maar dat van pas geboren koeien wit of rosé. Hoe zit dat? Een woordje uitleg.
19 november 2015  – Laatste update 4 april 2020 16:22
Beeld: flickr - Artizone

 

Heb je je ook nooit afgevraagd waarom kalfsvlees zo bleek is? Het vlees van volwassen koeien is rood – bloedrood zelfs, maar dat van pas geboren koeien wit of rosé. Hoe zit dat? Een woordje uitleg.

 

Kalveren?

Vlees dat het label ‘kalfsvlees’ draagt, is afkomstig van koeien (of stieren) die maximaal een jaar oud zijn. Gewone vleeskalveren worden geslacht tussen de 6 en 8 maanden, rosé kalveren (of jong rundvlees) tussen de 8 en 12 maanden. Deze leeftijdsgrenzen zijn Europees bepaald.

 

Blank en rosé?

Het verschil tussen gewoon of blank kalfsvlees en rosé kalfsvlees zit ‘m niet alleen in de leeftijd van de kalveren en de kleur van hun vlees (blank of wit versus rosé), maar ook in hun dieet en hun huisvesting.

 • Dieet:
  • Gewone kalveren worden gevoed met magere melk en ruwvoeder, zoals snijmaïs. Hun dieet is ijzerarm, zodat hun vlees mooi wit blijft. Vroeger gingen kalverhouders daar erg ver in, tot aan het licht kwam dat vleeskalveren hierdoor systematisch aan bloedarmoede leden. Europa reageerde hierop met het vaststellen van een verplicht minimaal hemoglobinegehalte in het bloed van kalveren. Blijkt bij een controle dat hun bloed te weinig ijzer bevat, dan moeten kalverhouders nu extra ijzer toedienen.
    
  • Rosé kalveren of jonge vleesrunderen worden slechts de eerste 8 tot 9 weken gevoed met melk, daarna wordt overgeschakeld op ruwvoeder. Hierdoor krijgen zij meer ijzer binnen dan blanke kalveren, wat hun licht roze vlees verklaard.
    
 • Huisvesting: Gewone kalveren blijven altijd op stal. Ze komen nooit buiten, omdat ze in de weide zouden grazen. En gras past niet in hun ijzerarm dieet.

 

kalving-tris.png

Beeld: Farmfun

 

Kritiek

Vooral op het dieet van blanke kalveren is veel kritiek te horen. Zo lang melk drinken en zo weinig ruwvoeder eten, zou niet bij hun natuurlijk graas- en herkauwgedrag passen en zou daardoor de ontwikkeling van hun spijsverteringsstelsel hinderen. Het gevolg is dat sommige kalveren last krijgen van maagzweren of gaan ‘tongspelen’. Dat tongspelen is het dwangmatig uitsteken en ronddraaien van de tong uit verveling. Een symptoom van stress, veroorzaakt door het niet kunnen vertonen van natuurlijk graasgedrag. Ook koeien hebben er soms last van, als ze aan het begin van de winter na een lange zomer op de weide weer op stal moeten.

Een ander punt van kritiek is het relatief hoge volume antibiotica dat wordt toegediend in de vleeskalverhouderij. Kalverhouders ontvangen kalveren van verschillende ‘geboortebedrijven’ (melkveehouderijen) met verschillende hygiënenormen. Hierdoor is de ziektedruk in de vleeskalverhouderij hoog - hoger dan bijvoorbeeld in gesloten varkensbedrijven (waar de biggen het bedrijf pas verlaten als ze slachtrijp zijn). De sector probeert nochtans het antibioticagebruik terug te dringen, bijvoorbeeld door geen gemedicineerd voeder te gebruiken en aan preventie te doen. Zo wordt gehamerd op het belang van voldoende biest (de eerste moedermelk) voor pasgeboren kalveren.

 

Nut

Ondanks deze punten van kritiek, mag niet vergeten worden dat de vleeskalverhouderij na WOII wel degelijk zijn nut had (en nu waarschijnlijk nog steeds heeft). Het bood een antwoord op de overschotten en restproducten uit de boomende melkveehouderij. Er werden immers meer kalveren geboren dan het melkveebedrijf kon gebruiken. Door ze af te mesten in de vleeskalverhouderij, konden deze ‘restproducten’ gevaloriseerd worden.

 

Voedingswaarde

Kalfsvlees is doorgaans mager tot zeer mager vlees. Het is rijk aan eiwitten en een goede bron van vitamine B3, B6 en B12 en van zink. Blank kalfsvlees bevat – omwille van hun dieet dat we hierboven hebben toegelicht - minder ijzer dan rood rundvlees. Daarenboven is het lichter verteerbaar en malser dan vlees van volwassen koeien (en stieren).

 

Bronnen: VILT, NICE, voedingscentrum.nl 

Gerelateerde artikels