@livewireStyle
header.home link

Wat is dit?: de mestrobot

25 maart 2014
Wat is dat voor beest tussen de koeien? Het lijkt op een robot, maar wat heeft die te zoeken in een koeienstal? Dat 'beest' is inderdaad een robot. Een zogenaamde mestrobot. Waarvoor wordt die gebruik?
Beeld: Hooibeekhoeve


Wat is dat voor beest tussen de koeien? Het lijkt op een robot, maar wat heeft die te zoeken in een koeienstal? Dat 'beest' is inderdaad een robot. Een zogenaamde mestrobot, die de mest op de stalvloer in roosters veegt en zo de stal netjes houdt.

 

Waarom een mestrobot?

Voor grote veebedrijven is een mestrobot bijna onmisbaar. Koeien gaan immers niet naar het toilet. Ze doen hun behoefte waar het hen uitkomt, en verspreiden zo mest over heel de stal. Maar als ze te lang in die mest blijven rondlopen, kunnen hun poten ontsteken. Het is dus belangrijk dat de stalvloer regelmatig schoongemaakt wordt.

In een klein bedrijf doet de boer dat zelf. Meerdere keren per dag geeft hij de stalvloer een schrobbeurt. Maar zodra zijn bedrijf een bepaalde grootte heeft, is dat praktisch niet meer haalbaar. Een mestrobot die zijn veegkwarweitjes overneemt, is in dat geval geen overbodige luxe. Zo heeft hij zelf meer tijd vrij om de koeien te voederen, de kalfjes te verzorgen en het land te bewerken.

 

Botst die robot niet overal tegenaan?

Neen, hij zoekt zelf zijn weg in de stal en waarschuwt de koeien dat hij eraan komt, zodat ze voor hem opzij gaan. Als de stal proper is, zoekt hij zijn weg terug naar zijn 'garage', waar hij zichzelf oplaadt voor de volgende rit.

 

Met dank aan Evelien Aerts en de Hooibeekhoeve voor de medewerking.

In de rubriek 'Wat is dit?' bespreken we telkens een innovatie in de land- of tuinbouw die het dierenwelzijn of de milieuvriendelijkheid op een bedrijf moet verbeteren. Zie jij een vreemd object in de stal of op het veld dat je niet kent? Stuur een foto van het object naar info@veldverkenners.be of deel de foto op onze Facebookpagina, en wij zoeken uit wat het is. 

Gerelateerde artikels