@livewireStyle
header.home link

[VIDEO] 15 jaar Steunpunt Groene Zorg

25 oktober 2019
De Groene Zorg in beeld.
In 2004 richtten Boerenbond, KVLV en Cera ‘Steunpunt Groene Zorg vzw’ op. Een vernieuwende organisatie met als opdracht de samenwerking tussen de zorgsector en de land- en tuinbouwsector te ondersteunen en faciliteren. “Dit jaar zetten zorgboerderijen zich al 15 jaar in om een welkome en nodige aanvulling te bieden op het aanbod van de zorgvoorzieningen”, zegt Willem Rombout, coördinator van Steunpunt Groene Zorg.
 

 

Meer weten? Surf naar www.groenezorg.be of lees het volledige artikel op onze VILT-website

Gerelateerde artikels