@livewireStyle
header.home link

Nieuw boekje: op zoek naar ruimte met Veldverkenners

Altijd feest als de postbode langskomt. Zeker op dagen dat er een verse lading boekjes geleverd wordt. Vandaag is zo’n dag – hoera!
8 september 2017  – Laatste update 4 april 2020 16:23
Beeld: Agentschap Natuur & Bos

 

Altijd feest als de postbode langskomt. Zeker op dagen dat er een verse lading boekjes geleverd wordt. Vandaag is zo’n dag – hoera!

De nieuwste aanwinst in onze boekjesreeks heet ‘Op zoek naar ruimte met Veldverkenners’ en gaat over – je raadt het – ruimte. Meer bepaald over het dreigende gebrek aan ruimte in Vlaanderen en oplossingen om de resterende (open) ruimte zo veel mogelijk te behouden.

 • Hoe ziet Vlaanderen er vandaag uit? We schetsen het huidige Vlaamse woonmodel en de gevolgen ervan. Vlaanderen is zo’n 1,36 miljoen hectare of 13.682 km² groot. Met 6,4 miljoen inwoners nemen we daarvan een derde in beslag voor onze woningen, werkplaatsen, recreatie- en sportparken, wegen, tuinen, parkings, enzovoort. Dat ‘ruimtebeslag’ groeide het afgelopen decennium met 6 hectare per dag. Je leest het goed: per dag. En dat is dan al een verbetering tegenover eind vorige eeuw, want toen verdween elke dag gemiddeld 12 hectare open ruimte per dag.
   
 • Hoe ziet onze open ruimte er vandaag uit? Ondanks de oprukkende verstedelijking en versnippering, hebben we in Vlaanderen nog open ruimte om trots op te zijn. Zo’n 67 procent van het grondgebied om precies te zijn. Landbouw speelt daarin een belangrijke rol. De grootste brok open ruimte bestaat immers uit akkers, weides en andere cultuurgrond (71,9%). Toch blijkt landbouw niet onaantastbaar te zijn in agrarisch gebied. Zo’n 19 procent van het landbouwgebied wordt gebruikt voor niet-agrarische doeleinden, bijvoorbeeld als hobbypaardenweide of als tuin. Bij dat alles staan we kort stil.
   
 • Waarom is open ruimte belangrijk? De open ruimte bestaat uit weiland, akkers, bos, waterlopen, natuurgebieden, enzovoort. Ze leveren belangrijke ecosysteemdiensten, zoals afkoeling tijdens hittedagen, biodiversiteit, luchtzuivering, water en een aantrekkelijk landschap (want het oog wil ook wat). We leggen uit hoe dat zit.
   
 • Welk Vlaanderen willen we? De Vlaamse overheid werkt aan een nieuw ruimtelijk beleid. In het Witboek ter voorbereiding schetst ze een beeld van het Vlaanderen dat ze wil tegen 2050. Het is een internationaal sterke economische regio waar het goed leven is, waar iedereen zich duurzaam kan verplaatsen, waar biodiversiteit en voedselproductie verzekerd zijn en waar de ruimte klimaatbestendig is ingericht. Dat maken we even concreet.
   
 • En hoe bereiken we dat? Nog in dat Witboek stelt de overheid een aantal principes voorop die dat ‘ideale Vlaanderen’ bereikbaar moeten maken. Bij die principes staan we in het boekje uitgebreid stil. We maken het bovendien tastbaar door enkele bestaande voorbeelden te geven, zoals een serre op een kistenloods, een ontmoetingsplaats voor buurtbewoners op een tijdelijk onbenut stuk grond in de stad, een oude boerderij die omgevormd wordt tot zorgdorp mét plaats voor de gepensioneerde boer, enzovoort.

 

Verder kan je verwachten – zoals gewoonlijk: aantrekkelijke beelden, vatbare grafieken en vlot leesbare teksten.

Doorblader het boekje hier of bestel een pakket op papier (vanaf 10 exemplaren). Dat kan via info@veldverkenners.be.

Spread the word!
 

Gerelateerde artikels