@livewireStyle
header.home link

Moeten er nog insecten zijn? (spoiler alert: ja!)

19 juni 2017
Ach, vervelend die beestjes tijdens warme zomeravonden. Maar het is belangrijk dat ze er zijn. Want zonder beestjes geen vogels. 5 tips om ze te lokken en van je tuin een vogelhotspot te maken.
Lees meer over:

Ach, vervelend die vliegende en kruipende beestjes tijdens warme zomeravonden. Maar het is belangrijk dat ze er zijn! Want zonder beestjes geen vogels. Dat zien we duidelijk aan de populatie akkervogels in Vlaanderen en de rest van Europa. Eerder deze week bereikte ons het nieuws dat de grauwe gors, een van de meest iconische akkervogels in onze regio, in Vlaanderen nog maar op vier plaatsen voorkomt. De afgelopen 15 jaar slonk de populatie met 95 procent (!). Dat cijfer is straffer dan hieronder in onze infografiek, en doet Natuurpunt aan de alarmbel trekken. 

De grauwe gors is een uit de kluiten gewassen zangvogel, die stevige zaden naar binnen kan werken. Zijn nest maakt hij op de grond in de akkers, waar hij zijn jongen voedt met rupsen en spinnetjes die hij in de omgeving vindt. Vroeger was de grauwe gors een algemene verschijning, maar de achteruitgang sinds begin deze eeuw gaat snel. In 2003 telde de Vlaamse broedvogelatlas nog 850 broedparen en in 2008 nog 250, alleen in de leemstreek tussen Leuven en Maastricht. En ondanks de beheerovereenkomsten die de Vlaamse Overheid sinds 2009 met landbouwers afsloot om akkervogels er weer bovenop te helpen, werden vorig jaar maar 82 broedkoppels geteld en afgelopen weekend tijdens het telmoment van Natuurpunt amper 45

De organisatie pleit er daarom voor om het agrarisch natuurbeheer meer op maat van de grauwe gors en andere akkervogels te maken.

Enkele cijfers + 5 tips om insecten en dus ook vogels in je omgeving te lokken.

Meer tips en info: www.natuurpunt.be/insecten

 

Bron: Natuurpunt, Belga

Gerelateerde artikels