@livewireStyle
header.home link

Ligt de Vlaming wakker van een krimpend landbouwareaal?

19 december 2017
Dit jaar publiceerden we een boekje over open ruimte en het beleid daarrond in Vlaanderen. De boodschap daarvan was duidelijk: elk jaar verdwijnt 6 ha open ruimte, een tendens die de overheid met de zogenaamde betonstop wil counteren tegen 2040.

Dit jaar publiceerden we een boekje over open ruimte en het beleid daarrond in Vlaanderen. De boodschap was duidelijk: elk jaar verdwijnt 6 ha open ruimte, een tendens die de overheid met de zogenaamde betonstop wil counteren tegen 2040. Tegelijk wil ze vruchtbaar agrarisch gebied zo veel mogelijk reserveren voor voedselproductie.

Klinkt evident, maar dat is het niet. Naar schatting 14 procent van het landbouwareaal wordt vandaag gebruikt als hobbyweide (voor paarden) of tuin. En dan zijn er nog de zonevreemde ondernemingen in oude hoeves: architectenbureaus, wellnesscentra, crèches, enzovoort. In totaal wordt een vijfde van het landbouwareaal intussen gebruikt voor niet-agrarische doeleinden.

De overheid vindt dat problematisch. De landbouwsector ook. Maar ligt de Vlaming er wakker van? Het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw (VILT vzw) zocht het uit in haar vijfjaarlijkse imagostudie.

 

“Het landbouwareaal mag niet verder krimpen”

65 procent van de Vlamingen is het eens met bovenstaande stelling. Maar gezien de beschikbare ruimte beperkt is, vindt een derde dat natuur voorrang moet krijgen op landbouw. Voor 15 procent mag ook wonen voorrang krijgen op landbouw, en voor 11 procent komt industrie voorop.

Met de stelling dat de stallen die vandaag gebouwd worden eerder thuishoren op een industrieterrein dan op het platteland, is bijna een derde het eens. Vier op tien Vlamingen gelooft tot slot dat de landbouw van de toekomst ook in de stad produceert.

 

 

Ter info: VILT vzw organiseert al sinds 1997 elke vijf jaar een enquête over het imago van de landbouw. In die enquête komen een aantal vragen telkens terug, om de evolutie van het imago te kunnen meten. Meer info over de enquête vind je hier.   

Gerelateerde artikels