@livewireStyle
header.home link

Iedereen wetenschapper

14 januari 2020
Ben jij al citizen scientist?

Je hebt de term wel al eens horen waaien: ‘Citizen Science’. Wetenschap waar jij en ik ook aan kunnen deelnemen. De luchtkwaliteit in je straat meten, invasieve waterplanten bestrijden, de natuur in je buurt in kaart brengen … Iedereen kan mee observeren, metingen uitvoeren en data verzamelen. Burgerwetenschap zit de laatste jaren in de lift. Om onderzoekers aan universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen te ondersteunen in hun citizen science projecten, kent Vlaams minister Hilde Crevits, bevoegd voor innovatie, één miljoen euro toe aan zeven Citizen Science projecten.

Burgerwetenschap verkleint de kloof tussen wetenschappers en burgers, zorgt voor een unieke dataset voor de onderzoekers en zorgt voor een groter draagvlak voor wetenschap, technologie en innovatie bij de bevolking. De Vlaamse Regering lanceerde vorig jaar voor de tweede keer een oproep in het kader van Citizen Science projecten. “Met 53 ingestuurde projecten was de oproep een groot succes”, reageert Vlaams minister Hilde Crevits. “De grote interesse toont aan dat de samenwerking tussen wetenschappers en burgers op een groeiende belangstelling kan rekenen.”

Maar wat houdt dat in, een citizen scientist zijn? “Wij, wetenschappers, schakelen burgers in om ons gedurende twee tot drie jaar te helpen bij ons onderzoek”, legt professor Filip Meysman, verbonden aan de Universiteit Antwerpen, uit. “De mensen die zo aan ons onderzoek meewerken, worden op hun beurt ambassadeurs voor het belang van wetenschap en innovatie bij het brede publiek.”

De professor werkt mee aan het CurieuzeNeuzen project. “Waar het originele CurieuzeNeuzen citizen science project bakens verzet heeft met publieksparticipatie rond luchtkwaliteit, willen we met ons vervolgtraject ‘CurieuzeNeuzen duikt onder’ op een grootschalige manier aan sensibilisatie werken rond klimaatadaptatie.”

De onderzoekers willen de impact van weersextremen en toenemende droogte monitoren, daar waar je dit zelf het eerste voelt: in je eigen tuin. “Die tuin ligt de Vlaming nauw aan het hart, en dus vormen de tienduizenden gazons in Vlaanderen het ideale canvas voor een innovatief Citizen Science project rond klimaatadaptatie”, vertelt professor Filip Meysman.

Via een grootschalig netwerk van duizenden ‘mini-weerstationnetjes’ willen de onderzoekers de bodemtemperatuur en bodemvochtigheid meten over heel Vlaanderen; zowel bij burgers thuis in tuinen, als in plantsoenen en parken van gemeenten. Om dit soort projecten mogelijk te maken, subsidieert minister Crevits zeven citizen science projecten met ongeveer 150.000 euro per project.

Zin gekregen om een heuse burgerwetenschapper te worden? Je vindt alle geselecteerde projecten hier.
 

Gerelateerde artikels