@livewireStyle
header.home link

Gespot op de weg: modder

4 november 2013
Opgepast weggebruikers: tijdens de maanden oktober en november kan modder op de weg gevaarlijk gladde wegen veroorzaken.
Beeld: shutterstock.com

 

Opgepast weggebruikers: tijdens de maanden oktober en november kan modder op de weg gevaarlijk gladde wegen veroorzaken. Die modder komt daar terecht door de oogstwerkzaamheden op de velden. Met name aardappelen, bieten en maïs worden nu geoogst, en dat gebeurt met zware machines.

Wanneer die machines aan en af de akkers rijden, laten ze aarde- en moddersporen achter op de openbare weg. De bestuurders zijn verplicht die sporen te (laten) verwijderen (of het risico op slipgevaar duidelijk aan te geven), maar hoe goed zij ook hun best doen, het volledig vermijden van moddersporen blijkt bijzonder moeilijk.

Wees daarom voorzichtig wanneer je op het platteland langs akkers en boerderijen rijdt, en pas je snelheid aan! Let in het bijzonder op verkeersborden die waarschuwen voor modder of slipgevaar, en dat zeker tijdens of na perioden van overvloedige regenval en koude temperaturen.

 

modder-tris-2.jpg

 

West-Vlaamse moddercampagne

Neen, geen verkiezingscampagne waarbij met spreekwoordelijke modder wordt gesmeten naar de andere kandidaat, maar een campagne over échte modder:

West-Vlaanderen kent als grootste landbouwprovincie het meeste problemen met modder op de weg. In 2000 bijvoorbeeld eisten bevuilde wegen er naast veel blikschade 3 dodelijke verkeersslachtoffers. Sinds datzelfde jaar loopt in de provincie daarom jaarlijks een campagne ‘Modder op de weg’. Bedoeling is om zowel bestuurders van landbouwvoertuigen als andere weggebruikers te sensibiliseren en te wijzen op hun verantwoordelijkheden: landbouwers en loonwerkers (die veldwerkzaamheden in opdracht van akkerbouwers of grondeigenaren uitvoeren) worden gevraagd de openbare weg proper achter te laten en gewone weggebruikers wordt gevraagd extra voorzichtig te zijn. De campagne heeft intussen al zijn nut bewezen, want het aantal zwaargewonde en dodelijke slachtoffers is de afgelopen jaren gevoelig gedaald – maar eentje is er nog altijd eentje te veel.

 

Meer info: www.west-Vlaanderen.be

 

In de reeks ’Gespot’ geeft Veldverkenners toelichting bij wat er groeit en bloeit op het Vlaamse platteland. 

Gerelateerde artikels