@livewireStyle
header.home link

Gespot: eerste Vlaams landbouwpark komt eraan

De ‘Tuinen van Stene’! Nu nog redelijk onbekend, maar het stuk polderlandschap van 35 hectare aan de rand van Oostende, maar wordt volop uitgebouwd tot een innovatief landbouwpark.
13 december 2018  – Laatste update 4 september 2020 15:14
Lees meer over:
Beeld: copyright Tim Van de Velde, voor Pilootprojecten Productief Landschap

 

Is het een akker? Is het een park? Nee, dat is het niet! ‘t Is … een landbouwpark, dat je in Oostende ziet!
Onze excuses dat we ons even lieten gaan, maar dat komt gewoon omdat we de ‘Tuinen van Stene’ in Oostende net zo super vinden als Mega Mindy. ;-) Het stuk polderlandschap van 35 hectare aan de rand van de stad is nu nog redelijk onbekend, maar wordt volop uitgebouwd tot een innovatief landbouwpark, dat deel zal uitmaken van het Groene Lint (de zogenoemde achtertuin van Oostende, waar 15 groene zones met elkaar verbonden zijn via een 37 km lang fiets- en wandelpad). Maar wat is een landbouwpark eigenlijk? En hoe wordt dat uitgewerkt in Oostende?

Behoud van landbouwruimte in verstedelijkt gebied

In het buitenland zijn er al diverse landbouwparken, zoals het Parc Agrari dell Baix Llobregat van Barcelona, of het Parco Nord bij Milaan. Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek ILVO bracht er een 40-tal in kaart. De onderlinge verschillen bleken daarbij groot, vooral in de manier waarop het multifunctionele karakter van elk park wordt ingevuld, maar er zijn toch drie gemeenschappelijke kenmerken.

Vooreerst gaat het bij een landbouwpark om het behoud van ruimte om te boeren in verstedelijkt gebied. Daarnaast vervult een landbouwpark steevast andere maatschappelijke functies, zoals recreatie, zorg, educatie … En ten derde komt het initiatief altijd van plaatselijke boeren en lokale beleidsmensen die de koppen bij elkaar steken.

De landbouwparken zijn een (semi-)publieke ruimte waar ook stedelingen en omwonenden gebruik van maken, en precies die eigenschap vormt een bescherming voor de bestaande landbouwactiviteiten. Vaak kwamen de gebieden namelijk in beeld om te worden aangesneden voor extra bewoning, industrie, openbare infrastructuur …, maar net door de herdefiniëring van de landbouwzone als multifunctioneel landbouwpark kregen ze een meerwaarde voor de stedelingen. De toevoeging van recreatieve, sociale, educatieve en/of ecologische aspecten (samen met de algemene nood van iedereen aan open ruimte) zorgt er op deze manier voor dat de landbouwer op een duurzame manier zijn activiteiten kan blijven uitbouwen én dat de stedeling opnieuw aansluiting vindt bij de productie van zijn voedsel.

Tuinen van Stene3_copyright Tim Van de Velde.jpg

Beeld: copyright Tim Van de Velde, voor Pilootprojecten Productief Landschap

 

Concreet in Oostende

Het ontwerpproces van de Tuinen van Stene gebeurde in een samenwerking tussen de stad, een multidisciplinair ontwerpteam aangestuurd door het Team Vlaams Bouwmeester, het ILVO én alle landbouwers die actief zijn in het gebied. Het nieuwe landbouwpark laat klassieke parkfuncties mooi samenvloeien met nieuwe vormen van stadsnabije landbouw, waardoor de stad en de landbouwsector weer dichter bij elkaar komen. Concreet:

  • Voedselproductie. Het nieuwe landbouwpark gaat niet de hele stad bevoorraden, maar er wordt eerder gemikt op kleine, vernieuwende initiatieven en kleinschalige, specifieke voedseldistributie naar de stad. Er is dus plaats voor vlees- en melkproductie, maar evenzeer voor een biopluktuin, het testen van nieuwe landbouwtechnieken, het introduceren van nieuwe en/of vergeten rassen …
  • Sociaal. De voedselproductie en –distributie zal ook aangewend worden als ontmoetingsvorm (zelfpluk, afhalen groentenpakket …) of als herintegratiemiddel naar de arbeidsmarkt.
  • Recreatie. Het gebied wordt volledig klaargemaakt voor een mooie fietstocht of een zondagse wandeling. Via gemaaide paden, kleine brugjes, een info-installatie … is de toegankelijkheid van het gebied heel laagdrempelig.
  • Educatie. Aan de rand van de Tuinen van Stene zijn er volkstuinen, een kinderboerderij, een Hoeve-route … Het landbouwpark koppelt een voedselverhaal aan deze initiatieven en versterkt zo hun educatieve gehalte.
  • Waterbeheer. Via inrichtingswerken wordt het waterbergend vermogen van het gebied verhoogd. Die waterbufferfunctie, die de stad Oostende kan beschermen tegen wateroverlast, biedt eveneens kansen voor de biodiversiteit, zoals de introductie van natte teelten als lisdodde.

Het landbouwpark van Oostende is nog in volle ontwikkeling, maar wordt absoluut een pareltje. Alle informatie over de Tuinen van Stene vind je op www.oostende.be/landbouwparkstene.

 

Bron: ILVO, Pilootprojecten Productief Landschap

Gerelateerde artikels